Topcompetitie

Reglement

NEDERLANDSE LOTERIJ TOPCOMPETITIE  MANNEN 2019

De Nederlandse Loterij Topcompetitie 2019 wordt als gesloten competitie verreden onder auspiciën van de KNWU.

Aan deze competitie wordt deelgenomen door de Nederlandse UCI Continental teams, 10 gepromoveerde club (combinatie) selecties uit de Club- en Topcompetitie 2018, aangevuld met maximaal 6 buitenlandse teams. Daarnaast mag elke organisatie maximaal 3 wildcards vergeven.

Voorwaarden:

Op grond van reglementsartikel 1.1.046.09 geldt voor club(combinatie) selecties die uitkomen in de Topcompetitie, dat zij zich jaarlijks dienen te laten erkennen. Voor 15 januari 2019 dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

·         De selectie moet beschikken over;

·         Een gelicentieerde wielertrainer 3.

·         Een gelicentieerde ploegleider(s). deze functie kan ook door de trainer worden ingevuld.

·         Een soigneur met een licentie.

·         Een gelicentieerde mecanicien.

·         Het inschrijfgeld (via nota Stichting Topcompetitie) moet zijn voldaan en betreft € 2.500,-, € 1.500,- en € 1.250,- excl btw voor res. NL Continental team, Buitenlandse Clubs en NL Clubs.

Note: er komt dus 21% btw bovenop de genoemde bedragen.

De ploegen stemmen in bij de inschrijving vooraf, om deel te nemen aan alle wedstrijden in de Topcompetitie. Indien een ploeg wegblijft bij één van de wedstrijden, wordt de ploeg en zijn renners verwijderd uit het klassement. Ook mag deze ploeg niet meer deelnemen aan de resterende Topcompetitiekoersen in het jaar. Indien een ploeg met minder dan het voorgeschreven aantal renners ( 5 bij een klassieker en 3 bij een tijdrit) aan de start verschijnt bij één van de wedstrijden, mag deze ploeg niet van start gaan. Tevens wordt de ploeg en zijn renners verwijderd uit het klassement. Ook mag deze ploeg niet meer deelnemen aan de resterende Topcompetitiekoersen in het jaar.

Inschrijfgelden:

De toegelaten ploegen tot de Landelijke Topcompetitie dienen het inschrijfgeld aan Stichting Topcompetitie te betalen vóór 15 januari 2019.

Prijzengeld:

Prijzenschema G. De uitkering van prijzengelden loopt via Cycling Service.

Aanmelden:

De selecties dienen vóór 15 januari 2019 geregistreerd te worden in de database van Cycling Service.

Transponders:

Bij alle wedstrijden zijn transponders verplicht. KNWU licentiehouders rijden met hun eigen – bij de KNWU geregistreerde – transponder. De KNWU jury zorgt voor transponders voor de buitenlandse renners.

Ploegensamenstelling:

Er wordt in alle wedstrijden gereden met maximaal 22 ploegen van maximaal 8 en minimaal 5 renners m.u.v. de twee individuele tijdritten waar we max. 5 min. 3 renners hanteren. Deze ploegen kunnen samengesteld worden uit renners behorende tot de categorie Elite en Beloften (U23).

Klassementen:

Per wedstrijd wordt aan de hand van de wedstrijduitslag een competitieklassement opgemaakt voor het ploegenklassement, individueel algemeen klassement, beste jongere/U23, beste Clubrenner, Wattmeister en de beste klimmer.

Ploegenklassement:

Het competitieklassement voor ploegen komt tot stand door het opmaken van een ploegenklassement op basis van tijd, gebaseerd op de eerste drie renners in de uitslag van de aan de wedstrijd deelnemende ploegen. Op grond van deze uitslag worden de punten voor de competitie toegekend aan de ploegen volgens onderstaand schema. Ploegen, ex aequo in het ploegenklassement, zullen worden gerangschikt op basis van de plaats uitslag van hun beste 3 renners. Is ook dan nog de stand gelijk, dan is de positie van de beste renner bepalend. Indien minder dan 15  ploegen met minder dan  3 renners eindigen moeten voor de competitie, volgens dezelfde formule, de ploegen met 2 respectievelijk 1 renner in de uitslag meetellen. Indien de organisator een prijzenschema voor een ploegenklassement beschikbaar stelt dient dit volgens dezelfde formule (= internationaal reglement) te worden opgemaakt.

Winnaar wordt de ploeg welke de meeste punten scoort in het totaal aantal wedstrijden waaraan, in het kader van de competitie, wordt deelgenomen. De punten worden per wedstrijd als volgt toegekend op de uitslag van het ploegenklassement:

·         1e plaats 50 punten                        11e plaats 18 punten           21e plaats 5 punten

·         2e plaats 40 punten                        12e plaats 16 punten           22e plaats 4 punten

·         3e plaats 36 punten                        13e plaats 14 punten           23e plaats 3 punten

·         4e plaats 32 punten                        14e plaats 12 punten           24e plaats 2 punten

·         5e plaats 30 punten                        15e plaats 11 punten           25e plaats 1 punten

·         6e plaats 28 punten                        16e plaats 10 punten

·         7e plaats 26 punten                        17e plaats   9 punten

·         8e plaats 24 punten                        18e plaats   8 punten

·         9e plaats 22 punten                        19e plaats   7 punten

·         10e plaats 20 punten                      20e plaats   6 punten

 

·         In geval in het klassement meer ploegen met een gelijk aantal punten eindigen wordt het klassement bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten. Na iedere wedstrijd zal een tussenstand worden opgemaakt. Het ploegenklassement wordt geschoond. Ploegen die deelnemen buiten mededingen worden niet opgenomen in het ploegenklassement. Alle renners van ploegen die zich voorafgaand aan de competitie hebben ingeschreven kunnen punten halen voor het ploegenklassement.

De standen worden bijgehouden m.b.v. het Syptsysteem (www.wielren.info). De tussen- en totaalstanden zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op www.topcompetitie.nu en de KNWU- website.

Individueel klassement:

Het competitieklassement voor individuele renners komt tot stand door opmaken van een individueel klassement, gebaseerd op de wedstrijduitslag van de aan de wedstrijd deelnemende renners. Volgens onderstaand puntenschema ontvangen de in de wedstrijduitslag voorkomende renners punten. Winnaar wordt die renner, die de meeste punten heeft behaald na afloop van alle wedstrijden waaraan in het kader van deze competitie wordt deelgenomen. Na afloop van iedere competitiewedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt en de renner die de leiding heeft in deze tussenstand ontvangt een leiderstrui. In de eerstvolgende competitiewedstrijd wordt de leiderstrui gedragen in de wedstrijd. De competitiepunten worden per wedstrijd als volgt toegekend;

Puntentelling individueel klassement:

·           1e plaats 100 punten                        16e plaats 15 punten

·           2e plaats   90 punten                        17e plaats 14 punten

·           3e plaats   80 punten                        18e plaats 13 punten

·           4e plaats   70 punten                        19e plaats 12 punten

·           5e plaats   60 punten                        20e plaats 11 punten

·           6e plaats   50 punten                        21e plaats 10 punten

·           7e plaats   40 punten                        22e plaats   9 punten

·           8e plaats   30 punten                        23e plaats   8 punten

·           9e plaats   28 punten                        24e plaats   7 punten

·         10e plaats   26 punten                        25e plaats   6 punten

·         11e plaats   24 punten                        26e plaats   5 punten

·         12e plaats   22 punten                        27e plaats   4 punten

·         13e plaats   20 punten                        28e plaats   3 punten

·         14e plaats   18 punten                        29e plaats   2 punten

·         15e plaats   16 punten                        30e plaats   1 punt

In het geval in het klassement meerdere renners met een gelijk aantal punten eindigden, wordt het klassement bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten. Na iedere wedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt.

Alle renners doen mee in het klassement ongeacht hun nationaliteit. Dit geldt ook voor renners die via een wildcard deelnemen. De standen worden bijgehouden m.b.v. het Syptsysteem (www.wielren.info). De tussenstanden en totaalstanden zullen spoedig mogelijk worden gepubliceerd op www.topcompetitie.nu en de KNWU-website.

Individueel jongeren klassement (U23):

Het competitieklassement voor beloften komt tot stand door opmaken van een individueel klassement, gebaseerd op de wedstrijduitslag van de aan de wedstrijd deelnemende renners. De behaalde punten in de wedstrijduitslag worden doorberekend in het individueel jongeren klassement. Volgens het puntenschema (zie individueel klassement) ontvangen de in de wedstrijduitslag voorkomende U-23 renners punten. Winnaar wordt die renner, die de meeste punten behaald in alle wedstrijden waarvan in het kader deze competitie wordt deelgenomen. Na afloop van elke competitiewedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt en de renner die de leiding heeft in deze tussenstand ontvangt een leiderstrui van het jongerenklassement. In de eerstvolgende competitiewedstrijd wordt deze leiderstrui gedragen in “de koers”. In het geval in het klassement meerdere renners met een gelijk aantal punten eindigden, wordt het klassement bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten. Na iedere wedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt.

Alle renners doen mee in het klassement ongeacht hun nationaliteit. Dit geldt ook voor renners die via een wildcard deelnemen. De standen worden bijgehouden m.b.v. het Syptsysteem (www.wielren.info). De tussenstanden en totaalstanden zullen spoedig mogelijk worden gepubliceerd op www.topcompetitie.nu en de KNWU-website.

Individueel clubrenner klassement:

Het competitieklassement voor beste Clubrenner komt tot stand door opmaken van een individueel klassement, gebaseerd op de wedstrijduitslag van de aan de wedstrijd deelnemende renners. De behaalde punten in de wedstrijduitslag worden doorberekend in het individueel klassement. Volgens het puntenschema (zie individueel klassement) ontvangen de in de wedstrijduitslag voorkomende Clubrenners punten. Winnaar wordt die renner, die de meeste punten behaald in alle wedstrijden waarvan in het kader deze competitie wordt deelgenomen. Na afloop van elke competitiewedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt en de renner die de leiding heeft in deze tussenstand ontvangt een leiderstrui van het beste Clubrennersklassement. In de eerstvolgende competitiewedstrijd wordt deze leiderstrui gedragen in “de koers”. In het geval in het klassement meerdere renners met een gelijk aantal punten eindigden, wordt het klassement bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten. Na iedere wedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt.

Alle renners doen mee in het klassement ongeacht hun nationaliteit. Dit geldt ook voor renners die via een wildcard deelnemen.

Renners die onder contract staan van een UCI team tellen niet mee in het individueel clubrenner klassement.

De standen worden bijgehouden m.b.v. het Syptsysteem (www.wielren.info). De tussenstanden en totaalstanden zullen spoedig mogelijk worden gepubliceerd op www.topcompetitie.nu en de KNWU-website.

Individueel Bergklassement:

Het competitieklassement voor de beste klimmer komt tot stand door opmaken van een individueel klassement, gebaseerd op de bergpunten die per wedstrijd behaald kunnen worden. De behaalde punten per wedstrijd worden doorberekend in het individueel klassement. Winnaar wordt die renner, die de meeste punten behaald in alle wedstrijden waarvan in het kader deze competitie wordt deelgenomen. Na afloop van elke competitiewedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt en de renner die de leiding heeft in deze tussenstand ontvangt een leiderstrui van de bergtrui. In de eerstvolgende competitiewedstrijd wordt deze leiderstrui gedragen in “de koers”. In het geval in het klassement meerdere renners met een gelijk aantal punten eindigden, wordt het klassement bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten. Na iedere wedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt.

Alle renners doen mee in het klassement ongeacht hun nationaliteit. Dit geldt ook voor renners die via een wildcard deelnemen.

Puntentelling bergklassement:

Iedere koers heeft ten minste 1 bergsprint m.u.v. de Omloop van de Braakman en de vlakke tijdrit. De vlakke koersen hebben 1 bergsprint, de klimtijdrit 1 mylaps/chip-traject en de klimkoersen hebben minimaal 5 en maximaal 10 bergsprints. Iedere koers heeft een daguitslag van alle bergsprints. De punten voor het Topcompetitie Bergklassement worden toegekend aan de renners in de eindstand van de daguitslag volgens het volgende principe:

De 2 vlakke koersen hebben allen 1 bergsprint. Er zijn 5, 3 en 1 punten te verdienen voor resp. de dagwinnaar, de nummers 2 en 3 t.b.v. het Topcompetitie Bergklassement.

De klimtijdrit heeft een mylaps/chip-traject waar een meeting plaatsvindt vanaf de start tot aan een meetpunt ter hoogte van café Buitenlust (de permenance). Deze bergsprint levert 40, 30, 25, 18, 13, 9,  7, 5, 3 en 1 punten op voor de 10 snelste renners op dit traject t.b.v. het Topcompetitie Bergklassement. De 3 klimkoersen hebben meerdere berg sprints (minimaal 5 en maximaal 10) waar bij iedere bergsprint 6, 4, 3, 2 en 1 punten zijn te verdienen. De organisator maakt hieruit een dag top-10 op. De top-10 verdient daarmee: 30, 20, 16, 14, 10, 8, 6, 4, 2 en 1 punten voor het Topcompetitie Bergklassement. De totaaltelling van alle punten in het Topcompetitie bergklassement, bepaald de eindwinnaar van het bergklassement. Bergpunten worden enkel toegekend aan renners die binnen de tijdlimiet zijn gefinisht.

Wattmeister Klassement:

Het competitieklassement voor het Wattmeister klassement komt tot stand door het opmaken van een individueel klassement, gebaseerd op een nog nader te bepalen protocol. Op woensdag 20 februari is de `Kick Off Battle` waar alle vaste teams één renner afvaardigen om de Wattmeister Challenge te doen. Deze “indoor” battle wordt verreden op smarttrainers. Het record kan op een aantal – nog vast te stellen – data worden aangevallen. Vervolgens zal op een nog nader te bepalen datum de finale verreden worden onder de 10 beste renners in de tussenstand. Daaruit komt dan een winnaar naar voren die zichzelf Watmmeister 2019 mag noemen. De renner die in het bezit is van het record mag op de – zich dan voordoende wedstrijden in de Topcompetitie – de Wattmeister leiderstrui in koers dragen. Informatie over prijzen, data, locaties, reglementen en het protocol zijn te vinden op www.topcompetitie.nu. Er mag worden deelgenomen aan de Wattmeister Challenge door renners van alle nationaliteiten zolang ze maar deel uitmaken van een team of club die deelneemt aan de Topcompetitie, hetzij met een wildcard en daarmee ook de buitenlandse continentale teams.

Bonus punten in finale wedstrijd:

In de laatste wedstrijd van de reeks wordt twee maal de bel geluid voor bonus punten die meetellen in het individueel klassement. In een later stadium zal kenbaar worden gemaakt in welke rondes dit plaatsheeft. Na het luiden van de bel zullen bij de eerstvolgende passage over de finish punten verdeeld worden onder de nummers 1, 2 en 3 die dan de finish passeren. Deze punten tellen door in alle individuele klassementen behoudens het Wattmeister Klassement.

Bonuspunten

·           1e plaats  25 punten

·           2e plaats  15 punten

·           3e plaats    5 punten

Bonuspunten worden enkel toegekend aan renners die binnen de tijdlimiet zijn gefinisht.

Strijdlustigste renner:

Elke wedstrijd wordt een renner benoemd tot de strijdlustigste renner. Deze renner wordt net als de leiders in de klassementen na afloop van de wedstrijd gehuldigd. De competitieleider van de Topcompetitie maakt 10km voor het einde van de koers de naam bekend bij de jury waarna de naam wordt afgeroepen over het radio tour kanaal.

Tijdrit:

Aan de 2 individuele tijdritten kunnen maximaal 5 en minimaal 3 renners deelnemen. De tijdrit telt zowel in het individuele klassement als het ploegenklassement mee.  De puntentelling voor de tijdrit is identiek aan die van een reguliere koers, zoals eerder beschreven. Bij de proloog in een meerdaagse zullen alle renners (min. 5 en max. 8) van ieder team moeten deelnemen. Bij alle tijdritten zullen de renners de presentielijst moeten tekenen. Tijdens de Klimtijdrit zijn bergpunten te verdienen halverwege de Camerig. Deze punten worden enkel toegekend aan renners die binnen de tijdlimiet zijn gefinisht. Bij alle tijdritten binnen de Topcompetitie – zo ook de proloog – hanteren we een tijdlimiet van 33% van de dagwinnaar.

Puntentelling:

Alle renners (ongeacht nationaliteit) van deelnemende ploegen aan de Topcompetitiewedstrijden tellen mee in de diverse klassementen, dus ook de ploegen met een wildcard en eventuele districtsteams. Renners die uitkomen voor hun district worden in de individuele klassementen opgenomen met vermelding van hun clubnaam en niet met vermelding van het district. Hiermee wordt voorkomen dat men in de individuele klassementen tweemaal voorkomt.

Puntentelling meerdaagse:

Bij een meerdaagse wedstrijd worden na iedere rit punten toegekend in het kader van de Topcompetitie klassementen volgens eerder benoemd schema (1ste 100 punten tm 30ste 1 punt). Hierdoor kunnen de truien van schouders wisselen tussen de ritten. Er komt geen overall klassement in het kader van de Topcompetitie over de meerdaagse. De meerdaagse zal een eigen klassement voeren op tijd, met een algemeen individueel- en ploegenklassement. Details hieromtrent volgen later vanuit de betreffende organisator.

Winnaars Topcompetitie 2019:

De winnaar van het ploegenklassement van de Topcompetitie is het team dat na de laatste wedstrijd eerste staat in het ploegenklassement.

De winnaar van het individueel klassement van de Topcompetitie is de renners die na de laatste wedstrijd eerste staat in het individueel klassement van de Topcompetitie.

De winnaar van het jongerenklassement van de Topcompetitie is de renners die na de laatste wedstrijd eerste staat in het jongerenklassement van de Topcompetitie.

De winnaar van het bergklassement is de renner die na de laatste wedstrijd eerste staat in het bergklassement.

De winnaar van het individueel clubrenner klassement van de Topcompetitie is de renner die na de laatste wedstrijd eerste staat in het clubrenner klassement.

De winnaar van het Wattmeister klassement van de Topcompetitie is de renner die na de laatste wedstrijd eerste staat in het Wattmeister klassement.

Doorschuiven leiderstruien:

Leiderstruien schuiven door bij de volgende situaties;

·         Indien een leider van een klassement niet aanwezig is, schuift de leiderstrui van ieder klassement automatisch door naar de eerst volgende renner in de stand t/m plek 3.

·         Indien een leider van een klassement, 2 of meerdere klassementen aanvoert, zal hij de belangrijkste trui in koers dragen en zal de andere leiderstrui(en) die hij heeft, gedragen worden door de nummer 2 in het betreffende klassement. De belangrijkheid van truien gaat van oranje, wit, bolletjestrui naar blauw.

·         Indien een leider in één van de individuele klassementen gedurende het jaar (en dus voor afloop van de Topcompetitie) een prof A of prof B contract aanvaard, zal hij geschoond worden uit alle klassementen waarin hij voorkomt, behoudens zijn behaalde punten voor het ploegenklassement. Er wordt hier niet gedoeld op een stagecontract. De eerstvolgende renner neemt dan automatische de leiding en de leiderstrui over.

Opschonen klassementen:

Opschoning van klassementen vind plaats indien:

–       Een renner gedurende het jaar (en dus voor afloop van de Topcompetitie) een prof A of prof B contract aanvaard. Hij wordt dan geschoond uit alle klassementen waarin hij voorkomt, behoudens zijn behaalde punten voor het ploegenklassement.

–       Een renner deel uitmaakt van een team of club die niet of met een te laag aantal renners kwam opdagen bij een Topcompetitie koers. In dit geval geldt dat dan voor het gehele team inclusief het ploegenklassement.

Promoveren/degraderen:

Naast de 7 clubs uit de eindstand van het ploegenklassement van de Topcompetitie 2019, die zich automatisch handhaven in de Topcompetitie 2020, ontvangen de 3 hoogst geplaatste club(combinatie)selecties in de geschoonde einduitslag van het ploegenklassement van de clubcompetitie 2019, een uitnodiging om deel te nemen aan de Topcompetitie in 2020. Promotie is geen verplichting. Wanneer een club geen interesse heeft, dan schuift nummer 4 uit de Clubcompetitie ploegen eindstand door. Bij meerdere clubs zonder interesse volgt de 5de club en zo verder. Bij het afhaken van één van de 7 handhavers uit de eindstand van het ploegenklassement van de Topcompetitie 2019, wordt deze plaats opgevuld aan de hand van de eindstand van het ploegenklassement van de clubcompetitie 2019. In geval van een veranderende club(combinatie)selectie tussen de clubcompetitie 2019 en topcompetitie 2020 moet de KNWU akkoord geven, anders verspeelt men het recht op deelname.

Ploegleiderswagens:

Er wordt maximaal één  ploegleidersauto’s per team toegelaten in de karavaan. De volgorde van de ploegleiderswagens komt als volgt tot stand. Voorafgaand aan de eerste wedstrijd in de Topcompetitie mannen, zal er een “Kick Off Battle” worden verreden op smarttrainers in het kader van de Wattmeister Challenge waarvoor ook een trui in de competitie bestaat. Middels deze “Kick Off Battle” worden alle leiderstruien verdeeld en de volgorde van de ploegleiderswagens bepaald. In de eerste wedstrijd zal daarom geen loting plaatsvinden voor de ploegleiderswagens van de vaste teams. De wildcards zullen wel loten om de laatste plekken. Vanaf de tweede wedstrijd op volgorde van de stand in het ploegenklassement van de ploegen die aanwezig zijn op de ploegleidersvergadering.

Clubs of ploegen uitgenodigd door de organisatie (wildcards), loten om de plekken 20, 21 en 22. Dit geldt ook voor de – eventueel – deelnemende nationale selectie of de club die deelneemt met een Joker Wildcard.

Competitieleider in de karavaan:

De competitieleider zal in alle Topcompetitiekoersen in de karavaan meerijden met een eigen voertuig op de vaste positie 5 in de karavaan. De competitieleider wordt gereden door een wagen van Bioracer en heeft bijzondere bevoegdheden aangezien in deze wagen ook de strijdlustigste renner wordt gejureerd. De bestuurder van deze wagen zal dit jureren en zal – indien mogelijk – naar iedere kopgroep kunnen rijden om zicht op het koersverloop te houden. Dit na toestemming en in goed overleg met de jury en zonder de werkzaamheden van de ploegleiders te hinderen.

Rugnummers en kaderplaatjes:

Er wordt gereden met vaste rugnummers en kaderplaatjes gedurende alle Topcompetitiekoersen.

Een specificatie van deze lijst is op te vragen bij Stichting Topcompetitie en te vinden op  www.topcompetitie.nu.

Wildcards algemeen:

In iedere Topcompetitiewedstrijd zijn 3 wildcards te verkrijgen. Het staat de organisator vrij deze te vergeven aan Nederlandse clubs, districtsteams, buitenlandse clubs en/of Nederlandse continental teams die niet deelnemen aan de Topcompetitie. Een Nederlander rijdend voor een buitenlands continental team, mag met zijn eigen vereniging en/of via een districtsploeg deelnemen. Districtsploegen mogen uitsluitend worden samengesteld uit renners van clubs of continental teams die niet deelnemen aan de Topcompetitie. De wildcards worden vergeven door de organisator. Het inschrijfgeld voor een Nederlandse club of districtsteam bedraagt  € 200,- excl. 21% btw per wildcard. Dit wordt voldaan aan de organisator en door gefactureerd aan Stichting Topcompetitie.

Wildcards voor Nederlandse Continental Teams:

Nederlandse Continental teams die niet deelnemen aan de Topcompetitie kunnen over de hele reeks maximaal 3 wildcards verkrijgen. De wildcards worden vergeven door de organisator. Het inschrijfgeld ad. € 500,- excl. 21% btw per wildcard wordt voldaan aan de organisator en door gefactureerd aan Stichting Topcompetitie.

Wildcards voor Buitenlandse Clubteams:

Wildcards kunnen worden aangevraagd door Buitenlandse clubteams. Niet door Buitenlandse continental teams.  De wildcards worden vergeven door de organisator. Het inschrijfgeld ad. € 200,- excl. 21% btw per wildcard wordt voldaan aan de organisator en door gefactureerd aan Stichting Topcompetitie.

Wildcards voor de Nationale selectie:

Het is in elke wedstrijd mogelijk om, indien de bondcoach hier gebruik van wenst te maken, één team van de nationale selectie toe te voegen aan de deelnemerslijst. Dit gaat niet ten koste van een wildcard. De wildcards worden vergeven door de organisator. Het inschrijfgeld ad. € 200,- excl. 21% btw per wildcard wordt voldaan aan de organisator en door gefactureerd aan Stichting Topcompetitie.

Toelichting Joker Wildcard:

Indien een club op basis van een wildcard startgelegenheid heeft gekregen tot een Topcompetitiekoers en daaruit voortvloeiend 1 of meerdere leiderstruien heeft bemachtigd dan krijgt deze clubs in de eerstvolgende Topcompetitiekoers automatisch een nieuwe wildcard, mits deze club de betreffende renner(s) in de leiderstrui(en) ook opstelt en daadwerkelijk aan de start brengt.

Indien een club – die op basis van een wildcard startgelegenheid heeft gekregen – een leiderstrui verliest, dan krijgt deze clubs in de eerstvolgende Topcompetitiekoers automatisch een nieuwe wildcard om deze trui te heroveren, mits de betreffende renner op plek 2 of 3 staat in het betreffende klassement. Voorwaarde is wel dat deze club de betreffende renner(s) ook opstelt en daadwerkelijk aan de start brengt en de afdracht voor de wildcard aan de organisator voldoet.

Wedstrijden:  Zie Hoofdstuk Kalender, Jaarlijkse Besluiten 2019.

Je hebt de top bereikt
onze sponsoren