Topcompetitie

KNWU

De KNWU is een belangrijke partner van de Nederlandse Loterij Topcompetitie. Alle koersen worden immers gereden onder auspiciën van de KNWU jury & reglementen. De Topcompetitie werd tot 2004 door de KNWU zelf geïnitieerd maar dat hield op met de invoering van de UCI Europe Tour per 1 januari 2005. Initiatiefnemer en tv producent Flavio Pasquino klopte eind 2014 bij de KNWU aan met het idee de Topcompetitie weer op de kaart te zetten. De KNWU verleende alle medewerking en zo kwam de reeks per 2015 weer op de kalender. De regie, exploitatie en uitvoering ligt nu bij Stichting Topcompetitie maar de rol van de KNWU is achter de schermen nog steeds significant. Stichting Topcompetitie streeft ernaar om middels de Nederlandse Loterij Topcompetitie de Nederlandse wegsport weer een boost te geven van club- tot continentalniveau tot prof. Verbindingen leggen met externe partijen en een groot aanpassingsvermogen zijn dan van wezenlijk belang. De KNWU steunt met deze samenwerking een prachtig multimediaal project nu al een instituut genoemd mag worden voor talentontwikkeling, scouting en doorstroming naar de profs.

Je hebt de top bereikt
onze sponsoren